16 листопада 2017, 15:41

У першому читанні прийнято проект закону України про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність

 

Парламентом у першому читанні прийнято законопроект України про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність

 

Сьогодні, 16 листопада 2017 року Верховна Рада України прийняла у першому читанні   доопрацьований у Комітеті законопроект про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність (реєстр.№ 6016-д). Цей законопроект Кабінетом Міністрів України включено до переліку законопроектів у сфері європейської інтеграції України, прийняття яких забезпечить належне виконання Україною Угоди про асоціацію.

Законопроект передбачає приведення норм національного законодавства у сфері аудиторської діяльності у відповідність із законодавством Європейського Союзу, зокрема із положеннями Директиви 2006/43/ЄС та Регламенту 537/2014 і визначає правові засади аудиту фінансової звітності, здійснення аудиторської діяльності в Україні та врегулювання відносин, що виникають при її здійсненні.

Метою законопроекту є:

підвищення рівня довіри інвесторів до фінансової звітності вітчизняних підприємств, у т.ч. державних компаній, забезпечення її прозорості та зіставності;

дерегуляція аудиторської діяльності;

можливість виходу аудиторських компаній України на європейські ринки за рахунок визнання еквівалентності систем;

розширення ринку аудиторської діяльності;

підвищення престижу та довіри до діяльності аудиторів;

викорінення корупції;

підвищення довіри населення до українських банків, страхових компаній, інших публічних компаній, в т.ч. державних підприємств;

створення належних умов для виходу національних компаній на ринки капіталу;

підвищення довіри регуляторних органів до фінансової звітності компанії;

створення позитивного інвестиційного клімату України.

Прийняття законопроекту, як Закону України, сприятиме підвищенню рівня довіри інвесторів до фінансової звітності вітчизняних підприємств, у т.ч. державних компаній, забезпечення її прозорості та зіставності, значному покращенню якості надання аудиторських послуг і, як наслідок підвищення престижу та довіри до діяльності аудиторів.