Діяльність Комітету

Аудіо Фото

Медіа-архів

RSS
06 вересня 2018, 16:10

Верховна Рада України за рекомендацією Комітету прийняла рішення підтримати пропозиції Президента України до Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму “єдиного вікна” та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України” та прийняла цей Закон в цілому з їх урахуванням.

 

 

Верховною Радою України 06 вересня  2018 року  розглянуто пропозиції Президента України до Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму “єдиного вікна” та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України” №2489-VIII від 5 липня 2018 року (законопроект реєстр. № 7010).

Метою цього Закону є створення законодавчих підстав для запровадження принципу “єдиного вікна” під час здійснення митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, радіологічного та інших видів державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України.

В процесі підготовки проекту даного Закону до другого читання були, зокрема, враховані пропозиції про внесення змін до статті 1 Закону України “Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу” та про внесення змін до статті 17-2 Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України”, які стосуються державної підтримки закупівлі українськими аграріями вагонів-зерновозів вітчизняного виробництва шляхом часткового відшкодування сільськогосподарських товаровиробників вартості закупівлі вагонів-зерновозів. Зазначені норми запропоновано виключити.

Верховна Рада України за рекомендацією Комітету прийняла рішення підтримати пропозиції Президента України до Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму “єдиного вікна” та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України” та прийняла цей Закон в цілому з їх урахуванням.

Для інформації. Принцип “єдиного вікна” являє собою механізм взаємодії декларантів, їх представників та інших заінтересованих осіб з органами доходів і зборів, іншими державними органами, уповноваженими на здійснення відповідних дозвільних або контрольних функцій, який забезпечує можливість одноразового подання в електронному вигляді через єдиний державний інформаційний веб-портал відповідних документів та відомостей з метою дотримання вимог законодавства України щодо переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України.

На сьогодні порядок інформаційного обміну між органами доходів і зборів та іншими державними органами за принципом “єдиного вікна” регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2016 № 364 (із змінами). Цей порядок дає митницям можливість взаємодіяти з підрозділами Держпродспоживслужби та Держекоінспекції, які здійснюють екологічний, радіологічний, ветеринарний, фітосанітарний контроль та контроль харчових продуктів. Однак всі можливості цього механізму в рамках постанови Уряду вже вичерпані, а його подальший розвиток стримується відсутністю необхідної для цього законодавчої бази. Так, у статті 319 Митного кодексу України принцип “єдиного вікна” згадується лише декларативно, з відсиланням до “міжнародної практики та рекомендацій міжнародних організацій”, тому це положення фактично не несе ніякого правового навантаження, а у спеціальних законах, що регулюють діяльність інших державних органів, які видають документи, необхідні для здійснення митних формальностей, принцип “єдиного вікна” на згадується взагалі. З цієї причини імпортери й досі змушені додавати до електронних митних декларацій скановані копії паперових документів, виданих відповідними контрольними органами. Ці копії не тільки не сприймаються комп’ютерною програмою, а й можуть викликати сумніви в їх достовірності. Внаслідок всього цього принцип “єдиного вікна” в його теперішньому вигляді працює не так ефективно, як він може і повинен працювати.

З метою забезпечення повноцінної реалізації принципу “єдиного вікна” прийнятий Закон передбачає внесення відповідних змін не тільки до Митного кодексу, а й до 34 інших законів України. Він повністю переводить взаємодію всіх державних органів, які здійснюють контрольні процедури щодо товарів, що переміщуються через митний кордон України, на електронний документообіг, що значно спростить і прискорить процедуру проходження товарами контрольних процедур на кордоні. Внаслідок таких комплексних змін “єдине вікно” стане базовим інструментом взаємодії всіх державних органів, які здійснюють контрольні функції щодо товарів, що переміщуються через митний кордон України. Якщо зараз у режимі “єдиного вікна” працює лише три державні органи: ДФС, Держпродспоживслужба та Держекоінспекція, то зприйняттям Закону таких органів буде шістнадцять: ДФС і ще 15 профільних міністерств і відомств.

Крім запровадження механізму “єдиного вікна”, прийнятим Законом передбачено скорочення кількості контролюючих органів в пунктах пропуску через державний кордон України за рахунок перерозподілу їх повноважень, а саме:

- покладення на посадових осіб митниць обов’язків щодо перевірки дозвільних документів, які на сьогодні перевіряються посадовими особами Державної екологічної інспекції під час здійснення екологічного контролю;

- покладення на посадових осіб Державної прикордонної служби обов’язків щодо виявлення випадків радіоактивного забруднення транспортних засобів та вантажів з використанням переважно стаціонарних приладів контролю, за допомогою яких Державна прикордонна служба вже на сьогодні здійснює такий контроль. За підтримку цієї ініціативи ми щиро дякуємо керівнику Державної прикордонної служби України.

Таким чином, безпосередньо в пунктах пропуску через державний кордон всі контрольні процедури щодо товарів, які ввозяться в Україну, будуть здійснюватися всього двома службами – прикордонною та митною. Звичайно ж, у разі виявлення порушень та невідповідностей, які чітко визначені в даному законопроекті, до проведення контрольних заходів будуть залучатися представники Держекоінспекції або Держпродспоживслужби, але в цілому прийняття даного законопроекту дасть можливість звести до мінімуму безпосереднє спілкування суб’єктів ЗЕД з працівниками державних контролюючих органів, що є конче необхідним для подолання корупційних явищ у процесі проходження товарами контрольних процедур на кордоні.