Діяльність Комітету

Аудіо Фото

Медіа-архів

RSS
07 лютого 2019, 15:19

Розгляд питань порядку денного засідання Комітету з питань податкової та митної політики 05 лютого 2019 року (продовження засідання)

 

Розгляд питань порядку денного засідання Комітету з питань податкової та митної політики 05 лютого 2019 року (продовження засідання)

 

       На засіданні Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики були  розглянуті урядові законопроекти:

       -  про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про електронні довірчі послуги" (реєстр. №8371 від 17.05.2018 року);

        - про внесення змін до Митного кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про електронні довірчі послуги" (реєстр. №8372 від 17.05.2018 року).

 З метою гармонізації українського законодавства із законодавством Європейського Союзу, а саме з Директивою 1999/93/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 грудня 1999 року про рамки Співтовариства для електронних цифрових підписів, Верховною Радою України було прийнято Закон України від 22 травня 2003 року № 852-IV «Про електронний цифровий підпис».

 Зазначений Закон визначав правовий статус електронного цифрового підпису та регулював відносини, що виникали при використанні електронного цифрового підпису.

 За більш як десятиліття існування сфери електронного цифрового підпису, запровадженої Законом України «Про електронний цифровий підпис», низка законодавчих актів включила в себе положення щодо особливостей використання електронного цифрового підпису в певних сферах регулювання суспільних відносин.

23 липня 2014 року на заміну Директиві 1999/93/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 грудня 1999 року про рамки Співтовариства для електронних цифрових підписів прийнято Регламент (ЄС) № 910/2014 Європейського Парламенту та Ради від 23 липня 2014 року щодо електронної ідентифікації та довірчих послуг для цілей електронних транзакцій на внутрішньому ринку, що скасовує Директиву 1999/93/ЄС Європейського Парламенту та Ради.

 Закон України «Про електронні довірчі послуги» № 2155-VIII від 05 жовтня 2017 року було прийнято Верховною Радою України з метою реформування законодавства у сфері електронного цифрового підпису шляхом гармонізації із положеннями Регламенту (ЄС) № 910/2014 Європейського Парламенту та Ради від 23 липня 2014 року щодо електронної ідентифікації та довірчих послуг для цілей електронних транзакцій на внутрішньому ринку, що скасовує Директиву 1999/93/ЄС Європейського Парламенту та Ради. Зазначений Закон спрямований на запровадження в Україні моделі та принципів надання електронних довірчих послуг Європейського Союзу, не руйнуючи системи взаємодії суб’єктів відносин у сфері електронного цифрового підпису, що склалась в Україні.

 Законопроекти реєстр.№№8371 та 8372 були розроблені з метою приведення Податкового та Митного кодексів України у відповідність із Законом України «Про електронні довірчі послуги».

 Зокрема, цими проектами забезпечується використання нового понятійного апарату, як то  «кваліфікована електронна довірча послуга», «кваліфікований надавач електронних послуг», «кваліфікаційний електронний підпис чи печатка», «кваліфікована електронна позначка часу», «кваліфікований сертифікат відкритих ключів» тощо.

 Заслухавши доповідь заступника Міністра юстиції України Ірини Садовської за наслідками обговорення (голосування 7.02.2019 року)  Комітетом було прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України урядовий законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про електронні довірчі послуги" (реєстр. №8371 від 17.05.2018 року) прийняти за основу та у цілому, як Закон України.

Щодо законопроекту реєстр.№8372 Комітет погоджуючись з необхідністю приведення термінології Митного кодексу України у відповідність до Закону України “Про електронні довірчі послуги” зазначив, що у даному законопроекті не враховано необхідність уточнення формулювань щодо електронної форми документів (а саме – щодо накладення на електронні документи кваліфікованого електронного підпису) ще у цілому ряді норм МКУ (пункт 10 частини першої статті 4, частини друга та п’ята статті 21, частина четверта статті 96, частина друга статті 99, частина третя статті 108, частина друга статті 116, частини друга, четверта та п’ята статті 123, частина п’ята статті 127, частина третя статті 176, частина третя статті 194, частина п’ята статті 200, частина друга статті 203, частина третя статті 204, частини перша та п’ята статті 210, частина друга статті 223, частина шоста статті 233, частина друга статті 241, частина шоста статті 263, частина перша статті 269, частини третя, четверта, сьома та восьма статті 309, пункт 1 частини першої статті 310, пункт 1 частини одинадцятої, пункт 1 частини дванадцятої статті 311, частина друга статті 331, частина перша статті 335, частина друга статті 432).

Крім того, у цьому законопроекті не враховано зміни, внесені до Митного кодексу України та цілого ряду інших законодавчих актів Законом України “Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму “єдиного вікна” та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України” (законопроект реєстр. № 7010). З огляду на це зміни, аналогічні тим, що передбачені даним законопроектом, необхідно внести також до статті 331, частини першої статті 197, частини першої статті 257, частини восьмої статті 259, частини другої статті 264, частини другої статті 335 та пункту 91 Прикінцевих положень МКУ, а також більш ніж до двадцяти інших законодавчих актів України.

З огляду на це законопроект реєстр.№8372 потребує суттєвого доопрацювання, у зв’язку з чим, Комітет прийняв рішення рекомендувати Парламенту проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про електронні довірчі послуги" (реєстр. №8372 від 17.05.2018 року) прийняти за основу.

 

   

       За наслідками розгляду також були затверджені план роботи Комітету на  десяту сесію Верховної Ради України, Звіт про роботу Комітету за дев’яту сесію Верховної Ради України  та пропозиції Комітету до проекту порядку денного десятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання.