14 листопада 2017, 18:07 ( Комітет з питань податкової та митної політики )

Парламентом прийнято за основу ресурсний законопроект

Розгляд законопроектів Верховною Радою України

 

 Верховною Радою України за наслідками розгляду14 листопада 2017 року у першому читанні законопроект  про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році  (реєстр.№6776-д), доопрацьований у Комітеті відповідно до частини третьої статті 110 Регламенту Верховної Ради України, прийнятий за основу.

 Законопроектом встановлено:

1) щодо індексації ставок податків, встановлених в абсолютних значеннях:

 З урахуванням індексу споживчих цін та індексу цін виробників промислової продукції, які відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.07.2016 № 399 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 385 від 31.05.2017) "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2017 рік", у 2017 році прогнозовані на рівні 111,2 та 116,8 відсотка відповідно, та залежно від сфери застосування податків, ставки екологічного податку на 11,2 відсотка,  а ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, рентної плати за спеціальне використання води та рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів збільшені на 16,8 відсотка. Таким чином, пропозиції урядового законопроекту реєстр.№6776 в цій частині враховані. 

        Пропозиції законопроекту реєстр.№6776 щодо збільшення ставок акцизного податку на спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво,  а також щодо збільшення ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом  не підтримані та не включені до доопрацьованого проекту.

2) щодо підвищення ставок акцизного податку на тютюнові вироби:

Доопрацьованим проектом передбачається поступове до 2025 року підвищення специфічних ставок акцизного податку на тютюнові вироби і мінімального акцизного податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку з тютюнових виробів, а саме у 2018 році – на прогнозний індекс споживчих цін 11,2% та додатково на 16,7% (тобто, з урахуванням попередньої індексації загалом на 29,7%),  а у подальші роки – на 20% до рівня, еквівалентного 90 євро за 1000 штук (на сьогодні мінімальне податкове зобов’язання для сигарет в Україні становить 20 € (596,05 грн.) за 1000 штук).

 Крім того, проектом передбачається, що з 01 січня 2025 року будуть дотримуватися вимоги Директиви Ради Європейського Союзу № 2011/64/ЄС від 21.06.2011 року про структуру і ставки акцизів, що застосовуються до тютюнових виробів щодо частки акцизу у середньозваженій роздрібній ціні продажу сигарет як мінімум 60%. Для цього запроваджується механізм визначення такої ціни.  Таким чином, доопрацьованим законопроектом  враховуються пропозиції проекту реєстр.№7110 і урядового законопроекту реєстр.№7110-1 щодо графіку збільшення  специфічних ставок акцизного податку на тютюнові вироби  і мінімального акцизного податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку з тютюнових виробів у 2018 році та у подальшому до 2025 року до мінімального стандарту ЄС. Пропозиції урядового законопроекту реєстр.№7110-1 щодо визначення специфічних ставок акцизного податку на тютюнові вироби і мінімального акцизного податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку у ЄВРО не підтримані та не включені до  доопрацьованого проекту, тобто визначення ставок пропонується залишити у національній валюті.

3) також пропонується імперативну норму пункту 4 розділу ХІХ Податкового кодексу України щодо необхідності щорічного подання КМУ законопроекту про збільшення ставок, визначених в абсолютних величинах,   перевести у доручення КМУ такий законопроект подавати у разі необхідності.