Увага! Cайт не оновлюється

Діяльність Комітету

Аудіо Фото

Медіа-архів

RSS
11 грудня 2017, 12:08

Зміни в Податковий кодекс, прийняті на Засіданні Верховної Ради України 7 грудня 2017 року.

Верховною Радою України 7 грудня 2017 року прийнято в цілому Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році » (законопроект реєстр.№6776-д).

Цей Закон безпосередньо пов’язаний з  ресурсним забезпеченням надходжень до бюджетів. Зокрема, він передбачає:

1) індексацію ставок податків, встановлених в абсолютних значеннях, а саме :

 - збільшення ставок екологічного податку з урахуванням індексу споживчих цін на 11,2 відсотка;

  - збільшення ставок рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, рентної плати за спеціальне використання води та рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів з урахуванням індексу цін виробників промислової продукції збільшені на 16,8 відсотка);

2) встановлення графіку збільшення  специфічних ставок акцизного податку на тютюнові вироби  і мінімального акцизного податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку з тютюнових виробів у 2018 році (з урахуванням попередньої індексації загалом на 29,7%),   та у подальшому до 2025 року  на 20% щорічно до досягнення мінімального стандарту ЄС (90 євро за 1000 штук);

3) імперативне зобов?язання норми пункту 4 розділу ХІХ Податкового кодексу України щодо необхідності щорічного подання КМУ законопроекту про збільшення ставок, визначених в абсолютних величинах,   змінено дорученням КМУ такий законопроект подавати у разі необхідності.

Парламентом окрім зазначеного прийнято також ряд законодавчих новацій, запропонованих народними депутатами України до другого читання законопроекту та підтриманих Комітетом, які направлені на удосконалення податкових норм і норм інших законів.

  Загальний напрям прийнятих норм -  стимулювання бізнесу і економіки в цілому, покращання інвестиційної привабливості суб’єктів підприємництва та держави,  а також лібералізація умов ведення бізнесу.  Крім того, прийнято  норми щодо захисту прав платників податків та посилення відповідальності посадових осіб контролюючих органів за порушення їх прав.

Зокрема:

- до 1 січня 2020 року запроваджено ввезення промислового обладнання  з розстроченням сплати ПДВ на 24 місяця;

- змінено процедуру зупинення податкових накладних/розрахунків. Встановлено, що реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена у порядку, та на підставах, визначеному Кабінетом Міністрів України. З 1.01.2018 року до прийняття відповідного рішення Уряду зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків не провадиться;

- до 1 січня 2020 року звільнено  від оподаткування прибуток підприємств у розмірі доходу підприємств, отриманого ними від господарської діяльності з використанням газу (метану) вугільних родовищ та/або похідної сировини газу (метану) вугільних родовищ, в тому числі газоповітряної суміші із вмістом газу (метану), яка не відповідає вимогам до якості природного газу, призначеного для транспортування, промислового та комунально-побутового споживання, що здійснюється відповідно до Закону України «Про газ (метан) вугільних родовищ»;

 - запроваджено стимулюючі ставки рентної плати на видобуток природного газу у розмірі 12% та 5% залежно від глибини залягання для  нових свердловин із гарантуванням інвесторам незмінності цих ставок протягом  5 років;

- з 1 січня 2019 року   ставка  рентної плати на видобуток конденсату (45% та 21% залежно від глибини залягання) зрівняна із ставками  на видобуток нафти і газу (29% та 14% залежно від глибини залягання);

- з метою надання роботодавцю додаткових важелів у заохоченні та стимулюванні своїх працівників звільнено від оподаткування вартість путівок, що не перевищує 5 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року, які надаються роботодавцем  один раз на календарний рік працівникам та/або членам їх сімей першого ступеня споріднення;

- уточнені норми щодо ТЦО;

 - звільнено від сплати ввізного мита соду, яка використовується у різних галузях економіки країни;

-  встановлено фіксовану  ставку земельного податку для залізниць  і ГМК.

 - запроваджено правило, за яким ДФС зобов?язано до 15 липня поточного року на своєму веб-сайті оприлюднювати зведену інформацію про розмір та дату встановлення місцевих податків на відповідних територіях;

  - з метою запобігання заниження бази оподаткування (оціночної вартості) при продажу нерухомого майна створено Єдину базу даних звітів про оцінку нерухомого майна;

  - встановлено, що якщо податковий орган у визначений Податковим кодексом України строк не направив фізичній особі повідомлення-рішення на сплату податку на нерухоме майно та/або земельного податку, така фізична особа звільняється від відповідальності за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання;

   - змінено критерії належності платника податків до категорії великих платників податків: збільшено показник сплати платежів до державного бюджету за платежами, які контролюються ДФС, з 20 млн. грн. до еквіваленту 1 млн. євро, в яких сума податків, зборів, платежів, крім митних платежів, перевищує еквівалент 500 тис. євро; та критерій обсягу доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали з 1 млрд. грн. до еквіваленту 50 млн. євро;

    - запроваджено облік великих платників податків за неосновним місцем обліку у контролюючому органі, що здійснює супроводження великих платників податків або його територіальних підрозділах щодо наявних в межах населеного пункту за місцезнаходженням контролюючого органу, що здійснює супроводження великих платників податків, або його територіальних підрозділів, об’єктів оподаткування або об'єктів, які пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність такого великого платника податків;

   - запроваджена норма щодо  відшкодування шкоди за рахунок коштів державного бюджету завданої платнику податків незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю посадової або службової особи контролюючого органу та відповідальність такої посадової або службової особи в порядку регресу перед державою;

   - строк обов’язкового використання витратомірів-лічильників та/або рівномірів-лічильників на акцизних складах перенесено на рік та одночасно з 1 січня 2019 року запроваджено відповідальність за відсутність витратомірів-лічильників та/або рівномірів-лічильників на акцизних складах, на яких здійснюється виробництво, оброблення (перероблення), змішування, навантаження-розвантаження, зберігання пального та/або відпуск такого пального без наявності витратомірів-лічильників та/або рівномірів-лічильників;

- звільнено від оподаткування вартість путівок, що не перевищує 5 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року, які надаються роботодавцем  один раз на календарний рік працівникам та/або членам їх сімей першого ступеня споріднення;

      - прийнято норми, відповідно до яких при визначенні бази оподаткування земельним податком та єдиним податком для платників четвертої групи коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки за 2018 рік дорівнює 1.

    Зазначений Закон містить і інші норми, направлені на запровадження мети його прийняття.